Thumbnail

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย2559

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 427 ครั้ง

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย2559 อ่านต่อ

Thumbnail

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 353 ครั้ง

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 อ่านต่อ

Thumbnail

ปี 2561

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 644 ครั้ง

ปี 2561 อ่านต่อ

Thumbnail

3 เทคนิคการเปิดโปรแกรมบน Windows 10 ที่ท่านอาจจะยังไม่ทราบ

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 402 ครั้ง

บน Windows 10 ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มักจะเจอก็คือการหาโปรแกรมที่ลงไว้ เพราะเมนูมันซับซ้อนกว่าเดิม วันนี้ทีมงานขอแนะนำการเปิดโปรแกรมแบบต่างๆ ทั้งแบบธรรมดา และแบบรวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก แบบเดิมๆเปิดใน All Program… อ่านต่อ

Thumbnail

กรอบงบประมาณ/แผนงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม 2560

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 453 ครั้ง

กรอบงบประมาณ/แผนงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ

Thumbnail

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 – 2560

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 358 ครั้ง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2560 อ่านต่อ

Thumbnail

ระดับปฐมวัย

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 1037 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

ช่วงชั้นที่ 1

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 1129 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

ช่วงชั้นที่ 2

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 1038 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

ช่วงชั้นที่ 3

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 1206 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

ช่วงชั้นที่ 4

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 1116 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

ฝ่ายสนับสนุน

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 903 ครั้ง

อ่านต่อ

Thumbnail

พนักงาน

 • สร้างเมื่อ
 • เข้าชม 738 ครั้ง

อ่านต่อ